U turn it / management en advies in infrastructurele projecten
 

referenties 

De afgelopen jaren heb ik aan veel mooie projecten mogen werken. In deze projecten heb ik de vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken benaderd; van omgevingsmanagement tot contract management en technisch management. Centraal in mijn benadering staat het zoeken naar verbinding; verbinding tussen mensen en verbinding tussen de diverse werkvelden. Het resultaat van werk is een  gedragen uitkomst, tijdige besluitvorming en een blijvend goede relatie met de betrokkenen. Hieronder enkele van de projecten en werkzaamheden.

De Entree, gemeente Amsterdam
Coördinator aanbesteding De Entree / stationseiland. Bij deze aanbesteding ligt de focus op het ‘open houden van de winkel’ tijdens de uitvoering, samenwerking en flexibiliteit. Als coördinator aanbesteding ben ik verantwoordelijk voor de strategie en integraliteit van het aanbestedingsdossier en het (laten) opstellen van het BLVC-kader. Hierbij hoort ook het meenemen van de gemeentelijke organisatie / stakeholders in het werken met geïntegreerde contractvormen. In dat kader wordt ik door deze gemeentelijke stakeholders gezien als het aanspreekpunt voor vragen over de aanbesteding, het contract en de verwerking van hun klanteisen. Daarnaast ben ik voorzitter van de Verkeerskundige Groep rondom De Entree. De Verkeerskundige Groep draagt zorg voor de bereikbaarheid van een rondom het projectgebied van De Entree. 

Maasvlakte 2, Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Projectleider binnen de Projectorganisatie Maasvlakte 2 (2005-2013). Projectleider / manager op het gebied van verkeer & vervoer, plan- en projectontwikkeling, landschap&recreatie, masterplanning, beleidsvorming. Binnen de projectorganisatie Maasvlakte 2 vooral ingezet op vraagstukken die op het spanningsveld tussen omgeving, conditionering, techniek en contract lagen. Deze vraagstukken speelden zowel in initiatieffase, met o.a. opstellen van het bestemmingsplan, als tijdens uitvoering van Maasvlakte 2. Veel vraagstukken zijn in nauwe samenwerking met stakeholders uitgewerkt.

Cadzand Maritiem, waterschap Scheldestromen, uitgevoerd in dienst van WB de Ruimte
Coördinator aanbesteding Cadzand Maritiem (E&C). Een project van 2 publieke en 1 private partij met een multi disciplinaire scope (kustwerk, openbare ruimte, jachthaven). Begeleiding integratie van de drie scope onderdelen. Verantwoordelijk voor het opstellen van vraagspecificaties en het begeleiden van bestuurlijke besluitvorming (risico gestuurd), coördinator van het aanbestedingsteam. Bijzonder in dit project is het invulling geven aan de nevendoelstelling van het waterschap om eigen mensen op te leiden in het werken met een E&C contract.

Aanbesteden op Maat, waterschap Hollandse Delta, uitgevoerd in dienst van WB de Ruimte
Aanbesteden op Maat, het leren werken met geïntegreerde contractvormen en de interactie met de organisatie. Een project waarbij naast kennis vooral houding en gedrag belangrijk zijn. Dit traject is opgepakt in een veranderkundige setting. Binnen Aanbesteden op Maat o.a. verantwoordelijke voor het leertraject.